Zbrani ob Draveljskem berilu

Knjiga ima podnaslov Dravlje v spominih, slovenski literaturi in publicistiki. Na skoraj 300 straneh je avtorica v dvanajstih poglavjih zbrala gradivo, ki sega od Valvazorja in njegovega zapisa o romanju k sv. Roku v Dravlje (Slava vojvodine Kranjske 1689) in pridig Janeza Svetokriškega (Sanctum Promptuarium 1696) do Franceta Brenka (Črne zgodbe, MK 1982)  in Franceta Bernika (Kronika mojega življenja, Slovenska matica 2012), od folklornih pripovedi in spominov domačinov na stare Dravlje, beremo o društvenem življenju, o jezuitih v Dravljah, predstavljeni so draveljski duhovni pastirji in draveljsko občestvo do zadnjega poglavja –  božje njive, kjer počivajo mnogi znameniti ustvarjalci, ki so pustili velik pečat kraju in narodu.

V poglavju cerkev Kristusovega učlovečenja pa je zbrana bogata bera pesmi, ki govore o tej središčni skrivnosti krščanstva ter zapis p. Franca Svoljška »Ta cerkev je znamenje.«

V Draveljskem berilu je tako razpeta mavrica med nebom in zemljo, med preteklostjo in sedanjostjo. Mag. Darja Silan, ki je večer vodila, je dala besedo vsem sodelujočim: Martinu Kavčiču (oblikovanje in prelom), Tomažu Celarcu (fotografije), Ani Smolej (jezikovni pregled), Francu Gabrovšku, predsedniku turističnega društva Dravlje, p. Miranu Žvanutu, župniku in p. dr. Lojzetu Bratini, direktorju Župnijskega zavoda Dravlje, ki so knjigo izdali. V pogovoru z ddr. Marijo Stanonik smo se sprehodili skozi posamezna poglavja in izvedeli, da je gradivo za knjigo zbirala desetletja dolgo, vse odkar se je preselila v Dravlje, se tu udomačila in želela pokloniti kraju nekaj svojega.

                

Besedilo: Marinka Svetina

Foto: Tomaž Celarec


Več o knjigi: https://www.zupnija-dravlje.si/novice/predstavitev-nove-knjige-draveljsko-berilo/