Zahvalna nedelja pri družinski sveti maši

To nedeljo je Zahvalna nedelja, katera nas še posebej spomni na zahvalo in hvaležnost Bogu in bližnjim. Nič na tem svetu ni samo po sebi umevno da je in da nekaj lahko imamo.

Hvaležnost namreč odpira oči za lepo in dobro v življenju. Saj hvaležnost vse stvari spremeni v dragocene in pomembne, saj so vendar vse stvari dar Boga. Tudi tiste, ki nam niso všeč. Tudi tiste, za katere niti nočemo biti hvaležni.

Prav hvaležnost nam jih daje tako dojeti, kot dar. Hvaležnost nam daje razumeti, da tudi te težke stvari potrebujemo, čeprav niso prijetne, toda ravno te nas oblikujejo.

Zato je veren človek vedno najprej hvaležen človek. Saj je šele hvaležnost tista, ki Boga dela Boga: priznava namreč njegovo dobroto in nas kot tiste, ki nas Bog ljubi. Vedno in brezpogojno.

Zahvalna nedelja nas zato vabi, da Bogu in vsem svojim dobrotnikom izrazimo svojo hvaležnost.

Na to nedeljo je bil podan prav poseben način zahvale. Pred oltarjem je stalo drevo, ki je čakalo, da ozeleni z našimi zahvalami. Vsak izmed občestva je na drevesni list napisal svojo iskreno zahvalo za Gospoda in jo daroval pred oltar.

 

Veroučni razredi pa so za župljane izdelali še čestitke zahvale z izbranimi citati iz svetega pisma, te bomo lahko uporabili za utrjevanje dobrih vezi, prijateljstev in grajenje naše skupnosti tako z bližnjimi kot z Gospodom.

 

Besedilo: Katja Čarman

Foto in video: Tomaž Celarec