Velikonočno voščilo 2022

»Peter in oni drugi učenec sta šla ven in se odpravila h grobu. Skupaj sta tekla, vendar je drugi učenec Petra prehitel in prvi prišel h grobu. Sklonil se je in videl povoje, ki so ležali tam, vendar ni vstopil. Tedaj je prišel tudi Simon Peter, ki je šel za njim, in stopil v grob. Videl je povoje, ki so ležali tam, in prtič, ki je bil na Jezusovi glavi, vendar ni ležal s povoji,temveč posebej zvit na drugem mestu. Tedaj je vstopil tudi oni drugi učenec, ki je prvi prišel h grobu; in videl je in veroval.« (Jn 20,3-8).

Ljubezen, s katero je apostol Janez v preizkušnji ostal zvest Kristusu, mu je omogočila, da je videl več in dlje. Ljubezen vidi več, vidi stvari, za katere je človek brez ljubezni slep. V Njegovi ljubezni vidi človek tudi daleč naprej.

Ob prazniku Jezusovega vstajenja Vam želimo, naj vam vstali Gospod podari takšno ljubezen, ki bo tudi v težkih in neugodnih okoliščinah zmogla videti zmago življenja in ljubezni.

Draveljska župnijska ekipa in jezuitska skupnost vam želimo vesele in blagoslovljene velikonočne praznike,

p. Primož Jakop, župnik