Velikonočna vigilija

Začetek obreda spominja na prehod iz smrti v življenje. Začne se zunaj cerkve v temi ob ognju, kjer se prižge velikonočna sveča– simbol Kristusove zmage nad temo. Prižgana sveča se nato v procesiji prinese v cerkev (kot prehod čez Rdeče morje, od zahoda proti vzhodu). Velikonočna sveča prižiga še ostale sveče, da razsvetlijo celotno cerkev. Nato z veseljem po zaključenem postu  zopet zaslišimo zmagoslavni vzklik: Aleluja! in prisluhnemo glasovom cerkvenih zvonov.

Vigilija je že od začetkov krščanstva tudi čas sprejema novokrščencev, zato sledil tudi obred krsta in  obnovitve naših krstnih obljub.

S hvaležnostjo smo v naše občestvo sprejeli 7 katehumenov – Špela, Ana, Kaja, Maksimilian, Gašper, Mihal in Uroš.  Zakramente jim je podelil naš župnik p. Miran, ki je bil tudi njihov katehet in duhovni spremljevalec v času uvajanja.

Jezusovo vabilo, da postanejo Njegovi prijatelji, je milost. Hoja za Njim pa zahteva pogum in vztrajnost, zato se jih spominjajmo tudi v naših molitvah.

 

Na TEJ POVEZAVI lahko prisluhnete zvočnemu posnetku Velikonočne vigilije.

 

Foto in zvočni posnetek: Tomaž Celarec