UTRIP ŽUPNIJE V LETU 2013


Krsti

V župniji je bilo podeljenih 68 krstov, 42 fantov in 26 deklet. Zakrament sta prejeli 2 odrasli katehumenki in 66 otrok.

 

Prvo obhajilo 

K prvemu svetemu obhajilu je šlo 48 otrok tretjega razreda in 4 katehumeni.

 

Birma 

Zakrament birme je prejelo 45 oseb, od tega 6 odraslih oseb.

 

Poroke

Zakrament poroke je v naši župniji prejelo 10 parov.

  

Pogrebi

Iz naše srede se je poslovilo 73 pokojnih; 25 moških in 48 žensk.