Teden družine – pogumno srce moža in očeta

»Ali ti nisem ukazal, krepak in odločen bodi? Ne boj se in se ne plaši; kjer koli boš hodil, bo s teboj Gospod, tvoj Bog.« (Joz 1,9)

 Letos slovenska Cerkev želi ob prazniku zavetnika družin izpostaviti pomen mož in očetov. 19. marca (na 3. postno nedeljo) bo pri vseh svetih mašah blagoslov mož. Možje, vabljeni, da prevzamete pobudo in v tem tednu vi poskrbite in doma skupaj zmolite eno desetko ali običajno večerno molitev.

TEDEN DRUŽINE – AKTUALNO ČTIVO O LJUBEZNI V DRUŽINI

Radost ljubezni, ki jo živijo družine, je tudi velika radost Cerkve. Sinodalni očetje so pokazali, da kljub mnogim znamenjem krize zakona »želja po družini ostaja živa, predvsem med mladimi. Ta želja krepi Cerkev«. Kot odgovor na to hrepenenje je »krščansko oznanilo o družini zares vesela novica«.

Tako se začne »Radost ljubezni«, cerkveni dokument papeža Frančiška, ki je nastal po zadnjih dveh škofovskih posvetovanjih (sinodah) in izšel l. 2016. Namenjen je »škofom, duhovnikom in diakonom, posvečenim osebam, krščanskim zakoncem in vsem vernim laikom«. Kljub temu, da gre za enega daljših cerkvenih dokumentov, je deležen precejšnje bralske pozornosti, v Sloveniji pravkar pohaja že druga tiskana izdaja dokumenta. Na spletu ga je mogoče dobiti brezplačno v zbirki cerkvenih dokumentov pri založbi Družina.

Vabljeni, da ob tednu družine (19.-25. marec) poiščete in z drugimi podelite kaj aktualnega iz njegovih devetih poglavij, ki pretresajo najrazličnejša sodobna vprašanja: o družinski ljubezni v Božji Besedi, o današnjih izzivih družine in njeni poklicanosti, o številnih izrazih ljubezni v zakonu in njeni rodovitnosti (otrocih), o potrebah družine v različnih situacijah po krščanskem življenju in pomoči, o vzgoji otrok in spremljanju in vključevanju krhkih (članov) družin ter o duhovnosti.

http://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/0/4D88DE25C280CBD3C1257FDC003844D8/$FILE/CD{983ac2f36570ffb80e38652c601eb6c174f74ea34bd6aaa8824cfb76b4c53de7}20152_RADOST{983ac2f36570ffb80e38652c601eb6c174f74ea34bd6aaa8824cfb76b4c53de7}20LJUBEZNI{983ac2f36570ffb80e38652c601eb6c174f74ea34bd6aaa8824cfb76b4c53de7}20-CELA.PDF