Sveti trije kralji v Dravljah

Namen trikraljevske akcije
Trikraljevska akcija ima pet glavnih namenov:
-duhovni namen

Pomembno je, da se zavedamo, da smo vsi lahko misijonarji in oznanjevalci evangelija. Poklicani smo, da prinašamo veselo oznanilo, da smo nosilci upanja. Koledniki postajajo pogumni znanilci vesele novice o Jezusovem rojstvu.
-kulturni namen

Koledniška tradicija je bila na Slovenskem pred II. svetovno vojno zelo živa. Trikraljevska akcija obuja to koledniško izročilo in ga plemeniti z globljim pomenom – solidarnostjo z revnejšimi in potrebnimi pomoči.
-izobraževalni namen

Spoznavanje dežel in različnih kultur. Preko darov trikraljevske akcije, ki so vsako leto namenjeni slovenskim misijonarjem, navzočih na vseh kontinentih, spoznavajo koledniki vsako leto novo deželo, življenje ljudi, naravne in kulturne znamenitosti …
-vzgojni namen

Vzgoja za odprtost in solidarnost z drugimi je v veliki meri pomanjkljiva v današnjem vzgojnem in izobraževalnem programu šolstva, saj je vse večji poudarek na izobraževanju. Vzgoja k pripravljenosti za pomoč, dobrodelnost, sodelovanje … pa bo otrokom šele kazala smer k tistim vrednotam, za katere nas navdušuje evangelij.
-namen

Zbiranje prispevkov za projekte slovenskih misijonarjev je nenazadnje namen, ki daje nov pomen koledovanju. Ni več le ljudski običaj, temveč se povezujemo z misijonarji po vsem svetu in preko njih z ljudstvi, plemeni ali narodi, ki so materialno ubogi in potrebni pomoči. Prav je, da imamo odprte oči za stiske bližnjih in tudi za stiske ljudi po svetu.

Ena zvezda gori gre proti Betlehemu,

kaj  je to za ‘no znamenje, oj, pojd’te, gledat’ gremo.

Za njo gredo trije možje z Jutrove dežele.

Na kamelah jezdijo, oj sveti trije kralji.

Eno Dete iščejo, ki se je rodilo.

Zdaj se štal’ci bližajo, oj, kaj se bo zgodilo.

Gašper prvi k ofru gre, ker je najstarši in za njim pa pridejo njegovi vsi tovar’ši.

 Miha ravno gleda ga, želel k njemu priti, tega sinka malega s kadilom počastiti.

Boltežar ta zadnji gre, k’ ima črno lice, nizko se mu prikloni in kušne mu nožice.

Zvočnemu posnetku župnijske svete maše lahko prisluhnete na TEJ povezavi.


Zvočni posnetek, video in foto: Tomaž Celarec