Svete maše in molitve v času epidemije v naši župniji

Ker v času epidemije ni javnih svetih maš, bomo na facebook kanalu naše župnije prenašali sveto mašo iz kapele župnijskega doma. Seveda brez navzočnosti vernikov. Vsi povabljeni, da v tem času doma molimo za zdravje in rešitev pred nalezljivo boleznijo. Zlasti vabljeni vse tisti, ki ste naročili sveto mašo, pa se je ne morete udeležiti, da se v času maše po vašem namenu v duhu povežete z oltarno daritvijo.

Prenosi sv. maš so vsak dan od ponedeljka do sobote ob 19. uri in v nedeljo ob 10. uri.

(Tudi če niste uporabnik facebooka lahko na zgornji povezavi ob “kliku” spremljate prenose sv. maš.)

Vsako sredo po maši pa bomo v prenosu molili litanije k sv. Roku.


Škofje so zapisali:

»Možna je osebna molitev zdravih vernikov pod pogojem, da v cerkvi/kapeli ni več kot 10 oseb in so med seboj oddaljene vsaj 1,5 metra.«

Kjer je to mogoče, so lahko cerkve v času epidemije odprte izključno pod naslednjimi pogoji:

  1. Cerkve so odprte samo za osebno molitev zdravih vernikov brez simptomov akutne pljučne bolezni.

  2. Istočasno je lahko v cerkvi največ 10 oseb, med katerimi mora biti vsaj 1,5 metra razdalje.

  3. Cerkev, ki je odprta za vernike, je treba vsaj dvakrat na dan očistiti z razkužilnimi sredstvi (kljuke vrat, klopi itd.).

  4. Vernikom mora biti v cerkvi na voljo razkužilno sredstvo za roke.

Čeprav moramo biti vsi zelo previdni in se čim manj srečevati, smo vabljeni, da poleg molitve doma, prihajamo v cerkev k osebni molitvi. Položimo našo situacijo v Božje roke, saj nas zgodovina uči, kako so se ljudstva v kužnih časih zatekala k molitvi.

Rokova cerkev bo za molitev odprta vsak dan med 7. in 19. uro.

Molitev za zdravje v času epidemije koronavirusa COVID-19

Oče usmiljenja in tolažbe,
tvoj Sin Jezus Kristus
nam je s križem pokazal vrednost trpljenja.
Pomagaj našim bratom in sestram,
ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani.
Nakloni jim izboljšanje zdravja,
njihovim svojcem pa pogum in zaupanje.
Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje,
da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov,
raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo.
Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov,
da bomo rešeni bolezni
in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati.
Amen.

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.
Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

Litanije svetega Roka
Gospod, usmili se
Kristus, usmili se
Gospod, usmili se
Kristus, sliši nas
Kristus, usliši nas
Bog Oče nebeški, — usmili se nas.
Bog Sin, Odrešenik sveta
Bog Sveti Duh
Sveta Trojica, en sam Bog
Sveta Marija, — prosi za nas.
Sveta Jožef
Sveti Peter, zavetnik naše župnije
Sveti Rok, veliki Božji prijatelj
Sveti Rok, zvesti Jezusov posnemovalec
Sveti Rok, zgled evangeljske čistosti
Sveti Rok, ljubitelje evangeljskega uboštva
Sveti Rok, vzor evangeljske pokorščine
Sveti Rok, dosleden v krepostih
Sveti Rok, pribežališče bolnikov
Sveti Rok, moč slabotnih
Sveti Rok, zdravnik kužnih bolnikov
Sveti Rok, opora zdravstvenim delavcem
Sveti Rok, vzornik krepostnega življenja
Sveti Rok, zgled ljubezni do bližnjih
Sveti Rok, navdih zdravstvenim delavcem
Sveti Rok, rešitelj v času kuge in drugih nalezljivih bolezni Sveti Rok, obramba ob izbruhu epidemije hudih bolezni Sveti Rok, naš mogočni priprošnjik
Sveti Rok, tolažba umirajočim
Mi grešniki, – prosimo te usliši nas.
Na priprošnjo svetega Roka, Gospod, usliši naše zaupne molitve
Na priprošnjo svetega Roka nas varuj nalezljivih bolezni
Na priprošnjo svetega Roka nam daj zdravilo za dušo in telo
Na priprošnjo svetega Roka nam bodi tolažba v naših stiskah
Na priprošnjo svetega Roka nam pomagaj zdržati v težavah in preizkušnjah
Na priprošnjo svetega Roka nam utrdi zaupanje v tvojo pre-vidnost
Na priprošnjo svetega Roka nam daj milost iskrenega kesanja
Na priprošnjo svetega Roka nam podeli moč za spreobrnjenje
Na priprošnjo svetega Roka nas navdihuj za dela ljubezni do bližnjih
Na priprošnjo svetega Roka naj napredujemo v dobrem
Na priprošnjo svetega Roka naj živimo dosledno krščansko življenje
Na priprošnjo svetega Roka nam podeli srečno zadnjo uro.
Na priprošnjo svetega Roka, Gospod, milostno usliši naše prošnje.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, — prizanesi nam, o Gospod.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, — usliši nas, o Gospod.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, — usmili se nas.

Rožni venec svetega Roka
Moli se kot običajni rožni venec (Apostolska vera, očenaš, 3x zdravamarija, 5 desetk), pri besedah ‘tvojega telesa, Jezus’ se doda:
1. ki nam poživi vero
2. ki nam utrdi upanje
3. ki nam vžgi ljubezen
1. ki naj nam na priprošnjo svetega Roka da spoznati naše grehe.
2. ki naj nam na priprošnjo svetega Roka podeli milost iskrenega kesanja
3. ki naj nam na priprošnjo svetega Roka pomaga ljubiti Boga in bližnje
4. ki naj nas na priprošnjo svetega Roka varuje kuge in vseh nalezljivih bolezni.
5. ki naj nas na priprošnjo svetega Roka varuje nagle in neprevidene smrti.
Molitev k sv. Roku
Slavni sv. Rok, ki si ob umiranju Gospoda prosil za posebno milost, da bi bile uslišane vse molitve tistih, ki se obrnejo nate, obrni svoj pogled na nas, ki smo okuženi na duši in telesu, podeli nam telesno in duhovno zdravje, odvrni od naše dežele vsako vrsto okužbe, osvobodi nas samoljubja, da bi, osvobojeni od zemeljskih dobrin, po tvojem zgledu slednje namenili ubogim in tako bili uvrščeni med Božje prijatelje. To te prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Kako prejemamo duhovno obhajilo?

Škofje ordinariji do preklica podeljujejo slovenskim katoličanom spregled od dolžnosti udeležbe pri nedeljski sveti maši. Verniki naj nadomestijo odsotnost od svetega bogoslužja z molitvijo, postom, dobrimi deli, prebiranjem Božje besede, spremljanjem svete maše po radiu, TV oziroma spletu ter s prejemom duhovnega obhajila. Če nikakor ni mogoče, da bi sodelovali pri sveti maši in prejeli sveto obhajilo, je primerno, da ga prejmemo v duhovni obliki. Možna in priporočena oblika: 1) Na mirnem kraju se umirimo in se nato pokrižamo.

2) Zavemo se Božje navzočnosti in obudimo ter zmolimo kesanje.

3) Preberemo evangelij dneva. 4) Nekaj časa premišljujemo ob Božji besedi (bodite pozorni na to, kaj vam govori in kakšne občutke prebuja v vas).

5) Zmolimo veroizpoved.

6) Sledi duhovno obhajilo. Jezus, verjamem, da si navzoč v Najsvetejšem zakramentu. Zahvaljujem se Ti za Tvojo ljubezen do mene, ki si mi jo izkazal s svojo smrtjo na križu. Želim Te ljubiti bolj kakor vse drugo, predvsem pa Te želim sprejeti v svojo dušo. Ker Te ne morem prejeti zakramentalno, Te prosim, da prideš k meni duhovno: prosim Te, da vstopiš v moje srce in prebivaš v njem. (Kratek premor, da se povežemo z Jezusom …) Hvala, Jezus, za to duhovno obhajilo, hvala za Tvoj objem, hvala za to duhovno združitev s Teboj. Ne dovoli, da bi se ločil od Tebe, ampak mi pomagaj, da ostanem v Tebi. 6) Molitev končamo z znamenjem križa.

 

Duhovne spodbude katoliškim vernikom v času koronavirusa:

https://katoliska-cerkev.si/duhovne-spodbude-katoliskim-vernikom-v-casu-koronavirusa