Srečanje s fatimsko Marijo v naši župniji

Tudi v Dravljah smo pričakali Fatimsko Marijo Romarico. Priprave so potekale že nekaj časa in vsak je sprejel svojo zadolžitev. Program je bil sprejet in protokol je predpisan. Toda eno so papirji in načrti, drugo pa je dogajanje, predvsem v srcih vernikov. Organizatorje vedno skrbi udeležba, ali bodo farani razumeli kakšna milost je obisk milostne podobe Božje Matere v naši fari, v naši cerkvi. Toda skrb je bila odveč, že precej pred napovedanim prihodom so se začeli zbirati verniki in pred vročim soncem iskali hlad v cerkvi, ali v drevoredu. Zvonovi so glasno pritrkavali in vabili  tako vernike kot tudi Marijo Romarico, da nas čim prej obišče. In smo jo pričakali. Pripeljali so jo, vso ozaljšano s cvetjem, vso lepo in čisto, njeno mirno obličje je prevzelo vsakega od nas. Gospod župnik je pokleknil pred njo, jo pokadil s kadilom, zapeli smo pozdravno pesem in molili pozdravno molitev:  Pozdravljena Kraljica, Mati usmiljenja….Potem smo jo v velikem številu, tudi z narodnimi nošami, spremili v cerkev, jo umestili pred oltar in  zapeli Fatimsko pesem. Sledilo je nekaj pozdravnih nagovorov, pete litanije Matere Božje, blagoslov z Najsvetejšim in posvetilna molitev, s katero posvetimo našo župnijo Jezusovemu in Marijinemu varstvu. Kot že rečeno: vse po protokolu. Noben program pa ne more predpisati hvaležnih misli in čustev, ki se porajajo v srcih vernikov. Hvaležnost za vso pomoč in varstvo, za uslišane prošnje, pa vedno nove prošnje in misli, ki smo jih  nosili v srcih in napisane na listkih polagali v pripravljeno skrinjico. Tihi mimohod, v resni zbranosti, prikloni, pokleki, nežni dotiki Marijinega kipa in tihe molitve so izraz vere in zaupanja v priprošnjo in uslišanje.

Sledila je še sveta maša, z glasnim prepevanjem Marijinih pesmi ob orgelski spremljavi sestre Mateje, pa še ganljiva Ave Marija, ki jo je ob spremljavi kitare zapela Darinka Bak.

Slovesnega sprejema Marije Romarice so se udeležili tudi nekateri oskrbovanci Doma starejših občanov Dravlje, nekaj tudi  na vozičkih, ki jih je pripeljala sodelavka Karitasa.

In kmalu, prekmalu smo se morali posloviti od naše nebeške Mamice, kar je lepo izrazila ga. Marija Šterbenc v svoji zahvali za Marijin obisk: »Marija nam pravi: Nasvidenje, pa pridni bodite!«

Ko je kombi odpeljal milostno podobo, smo še pomahali v slovo. S seboj je odnesla naše napisane prošnje, pa tudi vse tiste, ki jih še imamo v naših  srcih. 

Milostna podoba Fatimske Marije je odšla, da obišče še druge vernike in vendar Marija, Božja Mati ostaja vedno z nami. Ona je naše Zavetje, naša Tolažnica in Priprošnjica pri Sinu. In ne pozabimo, da nas, kakor v Fatimi pastirčke, še danes vabi k neprestani molitvi rožnega venca za mir na svetu, vabi nas k pokori in zadoščevanju za grehe!

 

Besedilo: Lojzka Milič

Foto: Tomaž Celarec