Srečanje birmancev z letošnjim birmovalcem

V času devetdnevnice pred letošnjo birmo nas je obiskal letošnji birmovalec. V cerkvi se je srečal z našimi birmanci. Skupaj so povzeli delo letošnje priprave na prejem zakramenta svete birme. Z birmanci se je pogovarjal in skupaj so ponovili osnovne teme krščanstva (molitev, zakramenti, zapovedi…), hkrati pa prejeli tudi precej vzpodbud za nadaljno pot.

Po sveti maši so birmanci pokazali birmovalcu, da jih združujeta tudi druženje in šport.

Nato pa je imel škof Šuštar še vizitacijsko srečanje z Župnijskim pastoralnim svetom.

 

Foto: Tomaž Celarec