SREČANJE BIRMANCEV S PRELATOM SLABETOM

V četrtek, 15. maja, ob 18. uri, smo v župnijski cerkvi imeli srečanje s prelatom Antonom Slabetom, ki bo slavnostni pridigar na letošnji birmi. 

Po pesmi S skupno pesmijo prosimo, je p. Marjan pozdravil g. Slabeta, birmanec Mark pa je prebral poročilo o pripravah na birmo. Prelat Slabe je nato začel s pogovorom. Birmanci so skupaj z animatorjem v manjših skupinah prihajali v prezbiterij. G. Slabe je najprej povprašal animatorja, kako vidi letošnje birmance, nato pa je vsakemu birmancu zastavil eno ali več vprašanj. Nekateri so nanje zelo dobro odgovorili, drugi so potrebovali nekaj pomoči, spet drugi pa od strahu skorajda niso mogli odpreti ust. Kljub temu so birmanci z g. Slabetom dobro ponovili nekatere osnovne teme krščanstva (molitev, zakramenti, zapovedi …), hkrati pa prejeli tudi precej vzpodbud za nadaljno pot.

 

Foto: Primož PODOBNIK