Postni čas v Dravljah 2018

»ZAKAJ TE LJUBIM, MOJ GOSPOD?«

Panó za oltarjem v draveljski novi cerkvi nas izziva z vprašanjem: »Zakaj te ljubim, moj Gospod?« Stavek je vzet iz Hvalnice ljubezni jezuitskega misijonarja Frančiška Ksaverija. Vprašanje išče pri vsakem od nas odgovor. Kako bom jaz odgovoril na to vprašanje?

Frančišek odgovori iz svoje lastne izkušnje. Ljubim te preprosto zato, »ker si ljubezen sama, vir vse milosti.«

Ljubezen je tudi gonilo postnega časa. Kulminacija k vrhuncu zmage lepote nad temo. Greh se v človeku prečiščuje in daje prostor ljubezni. To je namen postnega časa, v katerega smo vstopili na pepelnično sredo.

»Spreobrni se in veruj evangeliju!« so bile izrečene besede ob potresu pepela na glavo. Metanoia (spreobrnjenje) prinaša v srce mir in veselje. Oddaljuje me od slabih misli, nevoščljivosti, primerjanja in mi pomaga, da vstopam v pristen in živ odnos z Bogom in človekom. Bližje kot sem tema dvema odnosoma, več veselja in ljubezni je v mojem srcu. In to je ljubezen, za katero sem ustvarjen.

Naj vam bo postni čas vzpodbuda na poti prečiščevanja srca, kjer ni noben napor in odrekanje težko, ko imam pred očmi lepoto zasneženih gora in sonce, ki v vsem svojem sijaju prodira v globino in me prežema z ljubeznijo Stvarnika.

Blagoslovljen postni čas vam želim,

župnik p. Miran Žvanut DJ

HVALNICA LJUBEZNI

(pripisano sv. Frančišku Ksaveriju)

 

Zakaj te ljubim, moj Gospod?

 

Pač ne zato,

ker si nebesa mi obljubil,

in ne zato, ker me je strah,

da bi pogubil

si v peklu dušo in telo;

ne ganeta me pekel in nebo.

 

Le ti me ganeš, moj Gospod,

ko gledam te,

pribitega na križ,

ko vse na tebi je

kot ena sama rana.

 

Le ti me ganeš, ko trpiš,

ko žali množica te zapeljana

in ko umiraš zame in za – vse.

 

Le to ljubezen občudujem;

in ko bi ne bilo nebes,

bi ljubil te;

in ko bi ne bilo pekla,

ne mogel bi žaliti te.

 

Ko ves se ti darujem,

darov za to ne pričakujem,

saj ljubim te samo, ker si

ljubezen sama, vir vse milosti.

Spodaj si lahko preberete naslednje informacije o postnem času v naši župniji:

POSTNE SPODBUDE ZA OTROKE IN DRUŽINE

 

POSTENJE

Čas in namen posta

Obred pepeljenja

Postenje (v ožjem smislu)

Akcija 40 dni brez alkohola

 

MOLITEV

Molitev križevega pota

Postne duhovne vaje v vsakdanjem življenju

Molitev rožnega venca

 

MILOŠČINA IN DOBRA DELA

(Akcija zbiranja denarja za ljudi v stiski)

Akcija »Ne pozabimo na trpeče v državah JV Evrope«

 

SPOVEDOVANJE

Spovedni dan

Druge prilike

 

POSTNE SPODBUDE ZA OTROKE IN DRUŽINE

Na dinamiko postnega časa otroke spominjata v cerkvi postavljena puščava pred oltarjem in križ z žeblji. S tem, ko vsakodnevno opravljamo postne naloge, to je odpovedi, dobra dela in molitve, z Božjo pomočjo premagujemo naše grehe, ki so povzročili rane in smrt: puščava ozeleni, mrtev les križa pa postane drevo življenja, simbol Odrešenika. Postne naloge skozi 40 dni nam pomagajo razumeti Jezusovo ljubezen, ko trpi za nas, in nas razpoložijo za Božje odrešenje, ki po veliki noči na nas razsipa obilne milosti, ki jih praznujemo potem 50 dni vse do binkošti.

Pri verouku smo kateheti otroke nagovorili, naj se vsak dan spomnijo postne naloge (odpovedi, dobrega dela ali molitve), ki jo bomo izbrali skupaj ali posamezno.

Na polici za tisk lahko najdete brezplačne stenske postne koledarje Karitas (na ozadju je barvni plakat revije Mavrica), kjer so za vso družino predlagane različne postne naloge za vsak teden posta, posebej za otroke, mladostnike in odrasle.

Župnijska Karitas vodi akcijo zbiranja denarja za ljudi v stiski. V cerkvi boste našli dve škatli z označenima dvema različnima namenoma zbiranja: v eni zbirajo denar otroci, v drugi odrasli.

 • Z denarnimi sredstvi, zbranimi »za odrasle«, želimo tokrat pomagati družini, ki zaradi pomanjkanja težko preživi iz meseca v mesec.

 • Denarna sredstva, zbrana »za otroke«, pa bodo namenjena za pokritje stroškov šole v naravi in taborov iz socialno ogroženih družin.

Pri nedeljskih sv. mašah ob 10. uri bodo predstavitve posameznih razredov verouka s sodelovanjem:

 • 18. februarja se bo predstavila draveljska skupina Vera in luč,

 • 25. februarja 4. in 6. razred,

 • 4. marca 5. in 8. razred,

 • 11. marca 3. in 7. razred,

 • 18. marca 1. in 2. razred.

Pred sveto mašo ob 9.45 bomo molili izbrane dele križevega pota.

V tednu pred cvetno nedeljo, od  19. do 22. marca bo pri verouku potekalo spovedovanje otrok.

V soboto pred cvetno nedeljo, 24. marca, bodo animatorji organizirali delavnico izdelovanja butar.

 

POSTENJE

Čas in namen posta

V Katoliški Cerkvi na pepelnično sredo, 14. februarja 2018, začenjamo postni čas, ki bo trajal štirideset dni. Postni čas bomo sklenili z večerno mašo velikega četrtka, ko nastopi velikonočno tridnevje.

Postni čas je spokorni čas in obdobje priprave na veliko noč. Kristjani v tem času pri bogoslužju in v zasebnem življenju več premišljujemo o pomenu Kristusovega trpljenja in njegove smrti na križu ter o njegovi velikonočni zmagi življenja nad smrtjo. Tudi Kristus se je pred nastopom javnega delovanja štirideset dni postil in molil v puščavi, o čemer poroča evangelij 1. postne nedelje, letos 18. februarja (Mr 1,12–15).

Cerkev uči, da so dobra dela, post, miloščina ubogim in molitev usmerjena k doseganju osebnega spreobrnjenja in ne sama sebi namen.

Na povezavi lahko preberete Poslanico svetega očeta Frančiška za postni čas 2018.

Na drugi povezavi lahko preberete Pastirsko pismo slovenskih škofov za postni čas 2018.

Obred pepeljenja

Obred pepeljenja poveže vse generacije kristjanov v praznovanje posta kot korenite simbolike spreobrnjenja. Duhovnik s pepelom nariše na čelo verniku znamenje križa in pri tem izgovarja besede: »Spominjaj se, da si prah in da v prah se povrneš!« ali »Spreobrni se in veruj evangeliju!«

 • Na pepelnično sredo, 14. februarja, pri jutranji in večerni sv. maši.

 • Na 1. postno nedeljo, 18. februarja, pri vseh sv. mašah.

Postenje (v ožjem smislu)

Postenje pri jedeh in pijači odvzame moč našemu nasilju, nas razoroži ter tako predstavlja pomembno priložnost za rast – v duhovni lakoti (do Boga) in lakoti odnosov.

Strogi post – ko naj bi se samo enkrat v dnevu najedli do sitega – je na pepelnico in veliki petek, zdržek od mesa in mesnih jedi pa vsak petek v postnem času.

Akcija 40 dni brez alkohola

Karitas z letaki posebej vabi k že tradicionalni akciji postenja »40 dni brez (uživanja in strežbe) alkohola«. Spodbuda letos posebej vabi mlade k izogibanju alkoholu in drogam v njihovem prostem času, zato »Mlad, vesel in pogumen – brez alkohola!« Na polici za tisk v cerkvi najdete zgibanke in »solzice«.

 

MOLITEV

Z osebno in skupno molitvijo omogočimo svojemu srcu, da odkrije skrivne laži, s katerimi varamo sami sebe, in končno začnemo iskati tolažbo v Bogu.

Molitev križevega pota

Opora v hoji za trpečim Gospodom je lahko ljudska pobožnost križevega pota. Postaje ali upodobitve križevega pota, ki se nahajajo v skoraj vsaki cerkvi in kapeli, so sestavni del bogoslužnega prostora.

 • petek po večerni sv. maši

 • nedelja ob 9.45 (izbrani deli križevega pota)

 • nedelja po večerni sv. maši, križev pot bodo molile naslednje skupine:

  • 18. februar, 1. postna nedelja – ŽPS

  • 25. februar, 2. postna nedelja – Karitas

  • 4. marec, 3. postna nedelja – skupnost Romar

  • 11. marec, 4. postna nedelja – skavti

  • 18. marec, 5. postna nedelja – zakonska skupina

  • 25. marec, 6. postna ali cvetna nedelja – mladina

Postne duhovne vaje v vsakdanjem življenju

Vabimo vse, ki se v postnem času želite posvetiti vsakodnevni molitvi ob Svetem pismu, v skupino, ki se bo srečevala ob sobotah ob 19.45 (po večerni sveti maši) v veroučni učilnici župnišča: 17. in 24. februar, 3., 10., 17. in 24. marec. Dinamiko molitve po ignacijanski metodi vodita jezuita diakona Egon Hriberšek (več informacij na ehribersek@gmail.com) in Rok Bečan.

Molitev rožnega venca

Prostovoljci župnijske Karitas vabijo, da se jim vsak ponedeljek ob 18.20 pridružimo k molitvi rožnega venca za vsa področja njihovega delovanja. (Tudi ob drugih dnevih pred jutranjo in večerno sveto mašo ste vabljeni, da se pridružite drugim molivcem rožnega venca.)

 

MILOŠČINA IN DOBRA DELA

Osebno in skupno izvajanje miloščine nas osvobaja pohlepnosti ter nam pomaga odkriti, da je drugi moj brat …

Poleg zbiranja denarja za slovenske družine in otroke v stiski (v 2 namenskih škatlah ob oltarju v cerkvi), Karitas vabi še k akciji »Ne pozabimo na trpeče v državah JV Evrope«. Zloženke s položnicami najdete na polici za tisk.

Z položnicami zbrana sredstva škofijska Karitas pomaga: v BiH in Albaniji (1300 oseb) s sanitarnim materialom in popravilom hiš; v Srbiji (700 družin) paketi s hrano in nega starejših na domu; v BiH ljudski kuhinji v Sarajevu (150 oseb dnevno) ter poletnim taborom za otroke; v Makedoniji 600 gospodinjstvom z osnovnimi potrebščinami.

 

SPOVEDOVANJE

Spoved je zdravilišče in okrevališče, je srečanje ranjenega in Zdravnika, grešnega in Svetega, prizadetega in tolažnika, ponižnega in tistega, ki dviga ponižne, lačnega in tistega, ki nasičuje lačne, izgubljenega in tistega, ki pokaže pravo pot. Tistega v temi in tistega, ki je rekel, da je Luč. Tistega, ki je rekel, da je Pot. Pobitega in tistega, ki je rekel, da je Življenje. Osamljenega in tistega, ki se želi družiti s človeškimi sinovi.

Po zakramentu sprave ali spovedi, se spravimo z Bogom, s katerim smo zaradi svojega greha prekinili odnos ter lahko zaživimo svoje življenje znova. Spravimo se tudi s Cerkvijo, od katere nas je greh oddaljil ali celo izključil.

V postnem času bomo skušali duhovniki biti na razpolago za sveto spoved:

 • Na spovedni dan v petek, 23. marca, od 8.00 do 19.30 ure. (Spovedni dan poteka v več cerkvah po Sloveniji v okviru Radijskega misijona na Radiu Ognjišče, »Pošlji Svetega Duha na nas«, od 18. do 24. marca 2018).

 • Druge prilike za spoved v draveljski župniji bodo oznanjene tekom postnega časa.

 V tednu pred cvetno nedeljo, od 19. do 22. marca bo pri verouku potekalo spovedovanje otrok.

  

Več informaciji o poteku cvetne nedelje in velikega tedna bo oznanjeno v marcu.