Pod zvonovi svetega Roka

Novice
Povej naprej!

Ustanovitelj skavtov, lord Robert Stephenson Smyth Baden-Powell, se je rodil 22.2. 1857 v Londonu.
Za začetek skavtskega gibanja šteje tabor, ki ga je avgusta 1907 za 21 dečkov iz različnih socialnih razredov priredil na otoku Brownsea.
Do leta 1920 se je skavtsko gibanje razširilo po vsem svetu, takrat pa se je v Londonu odvilo prvo svetovno skavtsko srečanje, imenovano jamboree. Baden-Powell, ki se ga je prijel vzdevek Bi-Pi, je bil takrat imenovan za prvega svetovnega načelnika skavtske organizacije

31. marca 1990 je bilo ustanovljeno Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov – ZSKSS
Osnovni namen vzgoje v ZSKSS je prispevati k polnemu telesnemu, duševnemu, duhovnemu in družbenemu razvoju otrok in mladih, da bodo lahko postali trdne osebnosti, odgovorni državljani ter člani krajevnih, narodnih in mednarodnih skupnosti.

To vizijo skušamo po najboljših močeh udejanjati tudi skavti v Dravljah, ki sestavljamo steg Ljubljana 3 – Rokovi zmaji pa še neki.
Vsak steg ima uradno ime po mestu in zaporedno številko (v Ljubljani je 5 stegov) ter unikatno ime, ki si ga izbere vsak steg sam.
Mi smo Rokovi zmaji pa še neki, ker je naš zavetnik sv. Rok, saj smo povezani z Draveljsko župnijo, zmaji, ker smo doma v Ljubljani, kjer je zmaj naš simbol. Hkrati zmaj predstavlja tudi moč in svobodo, saj lahko poleti v nebo in bruha ogenj.

Ampak, ker so ustanovitelji stega pred 30 leti ocenili, da smo več kot samo Rokovi zmaji, niso pa točno vedeli kaj več, se je v imenu znašel tisti ”pa še neki”, ki je bil najprej mišljen – dokler ne najdemo tega, ampak kasneje smo ugotovili, da nam po svoje čisto ustreza, saj vsak zase lahko odkrije kaj je njegov ”pa še neki”, ki ga prispeva v našo skupnost.


Kaj torej v praksi počnemo skavti?

Vzgajamo. Prek tega, da se učimo veščin preživetja v naravi, prek tega, da služimo družbi, prek tega, da gradimo skupnost, pripadnost, identiteto, se učimo praktičnih veščin in prevzemanja odgovornosti in iščemo Božje sledi v naravi. Skozi vse obdobje skavtstva smo nekoliko hierarhično urejeni in že zelo zgodaj se skavti navadijo prevzemati odgovornost za vodenje.
Veliko pa je tudi sproščenega druženja, in prepuščanja domišljiji ter dogodivščinam, ki v življenju vsakega skavta pustijo nepozabne spomine. Čeprav nas mamice včasih sumničavo gledajo, ko jim povemo, da gre vod 7 osnovnošolcev sam na dvodnevni izlet po Sloveniji, da uporabljamo sekiro in prespimo zunaj tudi v snegu so prav te dogodivščine tiste, ki nam najbolj ostajajo v spominu in nas vodijo v premagovanje lastnih meja in zapuščanje cone udobja.
Naši tabori in druge aktivnosti so tako mešanica pristnega druženja, premagovanja izzivov in odkrivanja novih obzorij, ki nas na koncu vodijo k temu, da postajamo odgovornejši, spretnejši, bolj samozavestni, srečni in na splošno boljši ljudje.

Pridruži se nam lahko vsakdo (razen tistih, ki jih zaradi preveč polnih skupin s težkim srcem zavrnemo), prijave pa sprejemamo enkrat letno in sicer v avgustu in začetku septembra.
Naše delo je kontinuirano in poteka skozi vse leto, tako da se nam pridružiš za celotno leto, ali pa počakaš na prihodnje.
Prijavnico vsako leto objavimo na naši spletni strani.

Spletna stran skavtov v Dravljah je ljubljana3.skavt.net


Skavti se srečujemo po starostnih skupinah, ki so:

  • Bobri in bobrovke (1. in 2. razred), ki se združujejo v skupino, imenovano kolonija, srečanja potekajo enkrat mesečno v petek od 17.30 do 19.30. Kateri petek v mesecu bomo sporočili ob začetku skavtskega leta.

  • Volčiči in volkuljice (3., 4., in 5. razred OŠ) njihova veja pa se imenuje kardelo,
    srečanja potekajo vsak petek od 17.30 do 19.30

  • Izvidniki in vodnice (6. razred OŠ – 1. letnik SŠ) njihova veja pa se imenuje četa,
    srečanja potekajo vsak petek od 17.30 do 19.30

  • Noviciat popotnikov (2. letnik SŠ) srečanja potekajo ob petkih (predvidoma od 18h do 20h)

  • Popotniki in popotnice (3. letnik SŠ – 20-21 let starosti) srečanja potekajo ob petkih od 20h do 22h


Za karkoli drugega se lahko obrnite na stegovodjo:
Peter Merše; Tel: 040 958 193, 
e-mail: pmerse94@gmail.com

Lepo vabljeni, da si o SKAVTIH pogledate še več na naši župnijski spletni strani pod zavihkom SKUPINE: SKAVTI

Prejšnji prispevek
Kako pravilno ločujemo odpadke
Naslednji prispevek
Skrb za stvarstvo