Obnova strehe na cerkvi

V zadnjem obdobju, ko dežuje, streha cerkve ne drži več. Voda teče v cerkev pri levi klančini zadaj, to je pri stranskem vhodu, pri orglah in nad tabernakljem. Ker se dela škoda, na lesenih stropnih oblogah in na strehi sami, smo se odločili za sanacijo le te.

Tako smo v soboto, 19.3. začeli z obnovitvenimi deli na strehi župnijske cerkve. V prvi fazi se bo saniral zidec nad dvorano. Tako smo že odstranili ves razpadajoči beton na zidu. Zbralo se je kar lepo število župljanov, blizu dvajset, ki so pod vodstvom Božota pridno delali. Eni so s kladivi odstranjevali razpokan beton, drugi odstranjevali zemljo, tretji postavljali dodatne odre, četrti vozili odpadni material in peti pospravljali. Vse je potekalo brezhibno in v veselem razpoloženju. Dela se bodo nadaljevala z zidarskimi zaključki zidu.

Naslednja faza je sanacija ravne strehe nad stranskim vhodom.

Hvala vsem župljanom, ki ste si vzeli čas in pomagali pri delu.

Ker bomo v prihodnje še rabili kakšne pridne roke, in kdor bi želel pomagati, naj sporoči župnijski ekipi ali na email: zupnija.lj-dravlje@rkc.si.

 

p. Egon