ZA VZGOJITELJE

Molimo, da bi bili vzgojitelji verodostojni pričevalci, da bi učili bratstvo, in ne tekmovalnosti, in še posebej pomagali najbolj ranljivim mladim.


Govor udeležencem srečanja o globalnem vzgojnem sporazumu

Frančišek

5. oktober 2021

 

Tako kot v preteklosti tudi danes želimo z modrostjo in človečnostjo naših verskih izročil spodbujati prenovljeno vzgojno delovanje, ki lahko pripomore k rasti univerzalnega bratstva v svetu.

Če želimo bolj bratski svet, moramo nove generacije vzgajati, da »spoznajo, cenijo in ljubijo vsakega človeka, ne glede na telesno bližino, ne glede na kraj, kjer se je rodil ali prebiva« (Vsi smo bratje, 1). Temeljno načelo »spoznaj samega sebe« je vedno usmerjalo vzgojo, vendar pa ne smemo zanemariti drugih bistvenih načel: »spoznaj svojega brata«, da boš vzgajal za sprejemanje drugega (prim. Vsi smo bratje;  Dokument o človeškem bratstvu, Abu Dabi, 4. februar 2019); »spoznaj stvarstvo«, da boš vzgajal za skrb za skupen dom (prim. Hvaljen, moj Gospod’) in »spoznaj Transcendenco«, da boš vzgajal za veliko skrivnost življenja. Po papeževih besedah je namreč pomembna celostna vzgoja, ki se izraža v spoznavanju sebe, svojega brata, stvarstva in Presežnega. Novim generacijam ne moremo zamolčati resnic, ki dajejo življenju smisel.

Verstva so bila vedno tesno povezana z vzgojo in izobraževanjem, saj so verske dejavnosti spremljale vzgojne, šolske in akademske dejavnosti. Tako kot v preteklosti tudi danes želimo z modrostjo in človečnostjo naših verskih izročil spodbujati prenovljeno vzgojno delovanje, ki lahko pripomore k rasti univerzalnega bratstva v svetu.

Če so v preteklosti razlike porajale nasprotja, danes v njih vidimo bogastvo različnih poti k Bogu in vzgoji novih generacij za mirno sobivanje v medsebojnem spoštovanju. Zato nas vzgoja zavezuje, da nikoli ne uporabljamo Božjega imena za opravičevanje nasilja in sovraštva do drugih verskih tradicij, in da obsodimo vsako obliko fanatizma in fundamentalizma ter branimo pravico vsakega človeka do lastne izbire in ravnanja v skladu s svojo vestjo.

Če so v preteklosti bile etnične, kulturne, politične in druge manjšine diskriminirane tudi v imeni vere, danes želimo biti zagovorniki identitete in dostojanstva vsakega človeka ter nove generacije učiti, naj sprejemajo vse brez razlik. Vzgoja nas zavezuje, da sprejmemo drugega takšnega, kot je, in ne kakršnega jaz hočem, in da ga ne sodimo ali obsojamo.

Če v preteklosti pravice žensk, otrok in najšibkejših niso bile vedno spoštovane, se danes zavezujemo, da bomo te pravice odločno branili in nove generacije učili, naj bodo glas tistih, ki so brez glasu. Zato nas vzgoja spodbuja, da zavrnemo in obsodimo vsako nasilje nad telesno in moralno celovitostjo vsakega človeka. Vzgoja nam mora pomagati razumeti, da sta si moški in ženska po dostojanstvu enaka.

 

PSMM – PAPEŽEV VIDEO

 

PAPEŽEVA SVETOVNA MREŽA MOLITVE (PSMM)

Leta 2015 se je Apostolat molitve preimenoval v Papeževo svetovno mrežo molitve (PSMM). Z novimi statuti to ni več apostolsko delo Družbe Jezusove, ampak je papeška ustanova, papež imenuje glavnega direktorja PSMM in MEG (Mladinsko evharistično gibanje – mladinska veja PSMM) s sedežem v Vatikanu, ki ga predlaga vrhovni predstojnik Družbe Jezusove. Sedanji mednarodni direktor je p. Frédéric Fornos DJ. Papež kot prvi pastir Cerkve pozna potrebe sveta in Cerkve, mnogi molivci za te potrebe pa so povezani v molitveni mreži.

Sredstva molitve v tiskovinah in na spletu

Poleg tiskovin je dostop do papeževih mesečnih namenov in razlag najhitrejši in najlažji po spletu www.popesprayer.net Na mesečnem enominutnem videu Papežev video oz. www.thepopevideo.org, v slovenščini dostopnem na Radiu Vatikan, TV Exodusu, You Tubu in www.jezuiti.si, papež sam predstavi molitveni namen za mesec, ki se je začel. V angleščini, španščini, italijanščini, francoščini, portugalščini, nemščini in kitajščini pa je trikrat na dan (zjutraj, popoldne in zvečer) dostopna kratka molitev v zvezi z mesečnim molitvenim namenom www.clicktopray.org.

Vsebina oz. duhovnost PSMM

Duhovnost PSMM je mogoče izraziti z enim stavkom Božje besede: »Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje« (Jn 3,16). Z Jezusovimi prikazovanji sv. Marjeti Mariji Alacoque v 17. stoletju se je Božja ljubezen posebej izrazila v pobožnosti in čaščenju Srca Jezusovega. To čaščenje, povezano z zadoščevanjem in posvetitvijo Srcu Jezusovemu ob prvih petkih, je mističnega izvora, AM pa ga povezuje z apostolskimi razsežnostmi molitve za svet in Cerkev. V tej perspektivi dandanes lahko prepoznamo tudi duhovnost Božjega usmiljenja.

Molitev darovanja ali izročitve

Molivec se vsak dan osebno daruje ali izroči Bogu s svojimi besedami ali z naslednjo molitvijo:

Bog, naš Oče, izročam ti svoj dan.

Izročam ti svoje molitve, misli, besede,

dejanja, radosti in bolečine

skupaj s srcem tvojega Sina Jezusa,

ki se v evharistiji vedno znova podarja

za odrešenje sveta.

Naj bo Sveti Duh, ki je vodil Jezusa,

danes moj vodnik in moja moč,

da bom mogel pričevati za tvojo ljubezen.

Z Marijo, materjo našega Gospoda in Cerkve,

prosim še posebej za namen,

ki ga za ta mesec predlaga Sveti oče.

Pot srca, pristop PSMM k Srcu Jezusovemu

Pot srca ima devet korakov ali stopenj.

1.    V začetku je bila Ljubezen.

2.    Človeško srce je nemirno in išče.

3.    V problematičnem svetu.

4.    Oče pošlje Sina, da bi nas odrešil.

5.    Jezus nas imenuje svoje prijatelje.

6.    Biti v Kristusu.

7.    Z njim darujemo svoje življenje.

8.    Poslanstvo sočutja do sveta.

9.    Svetovna mreža molitve v pozorni službi za potrebe človeštva.

P. Franc Kejžar DJ, Anja Valijev, Sergej Valijev, Primož Podobnik, slovenska ekipa PSMM

Kategorije:

0 Komentarjev

Dodaj odgovor

Avatar placeholder

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja