Nov župnijski pastoralni svet

Tajništvo ŽPS tako poleg župnika sestavljajo še tajnik Primož Strajnar, referent za oznanjevanje Katja Čarman (katehistinja), referent za bogoslužje p. Egon Hriberšek (kaplan) in referentka za diakonijo Adrijana Šmid Marjanović.

Člani ŽPS po službeni dolžnosti so p. Albert Bačar (duhovni pomočnik), s. Sabina Vakselj in Anamarija Žnidaršič (katehistinji).

Potem so v vlogi predstavnikov skupin Tomaž Celarec, David Kolšek, Matej Poli Perhoč, Matej Vukina in Alenka Pavli, na predlog župljanov sta izbrani Marija Šterbenc in Darja Silan, na predlog župnika pa je imenovan še Blaž Dobre.

Članstvo v ŽPS ni rezervirano za najbolj zaslužne, ampak za tiste, ki so pripravljeni po svojih najboljših močeh nekaj svojega časa nameniti tudi življenju župnije. Smo pisana družba tako po starosti, kot po poklicih in izkušnjah v različnih drugih skupnostih. Vsem pa nam je skupna iskrena želja poiskati tisto smer, ki bo omogočila vsakemu župljanu najti svoj prostor, kjer si bomo postajali bližji in soustvarjali našo krščansko skupnost.

Ker se zavedamo, da gre za skupno dobro, smo začeli tako, da smo en dan namenili skupnemu razmisleku o viziji življenja naše župnije v naslednjih letih. V soboto, 27. 11. 21, smo tako en dan preživeli v prostorih Pastoralnega središča sv. Jožefa na Poljanah. Dinamiko procesa iskanja vizije je vešče vodil zunanji sodelavec, g. Danilo.

Začeli smo z uvodno molitvijo in prošnjo za darove Svetega Duha, ki naj nam pomagajo najti dobre usmeritve. V naši župniji deluje veliko različnih skupin, ki predstavljajo pravo zakladnico odnosov in karizme. Kako najti pravo mero družabnosti in večje duhovne globine, kako skupaj iskati odgovore na izzive časa? Kako naj laiki prevzamemo nekatere obveznosti patrov, da bodo imeli več časa za svoje duhovno poslanstvo? Kako sooblikovati bogoslužje, da bomo bolj osebno vključeni vanj?

Veliko smo se pogovarjali v manjših skupinah, ki so se po sestavi menjavale, tako, da smo se tudi bolje spoznali. Ves čas pa se je pogovor izmenjeval s tišino, tako nujno za dober razmislek in molitev.

Z nami je bila celotna župnijska ekipa, za katero smo res veseli in hvaležni, da je tako predana svojemu poslanstvu, ki je mnogokrat precej zahtevno.

Radi bi, da bi bila naša župnija odprta vsakemu, da bi bili vedno bolj povezani v živo občestvo na vseh ravneh; da bi bili pozorni prav do vsakega in v skupnosti živeli darove Svetega Duha. Prav nič pa ne moremo storiti, če ob tem ne poglobimo svoje osebne vere, svojega odnosa z dobrim Očetom in v srcu pripravimo prostor za drugega.

Z željo, da bi bili vsi eno, prosimo za blagoslov in modrost sv. Trojice.

Vaš novi ŽPS