Molitveni namen svetega očeta za september

ZA ODPRAVO SMRTNE KAZNI

Molimo, da bi vse dežele sveta iz svoje zakonodaje odstranile smrtno kazen, ki predstavlja napad na nedotakljivost in dostojanstvo človeške osebe.

Okrožnica Vsi smo bratje
Frančišek
3. oktober 2020

Danes odločno trdimo, da je »smrtna kazen nesprejemljiva« in Cerkev si vztrajno prizadeva, da bi bila odpravljena po vsem svetu.
 263. Obstaja še en način za odstranitev drugega, ki ni namenjen državam, temveč ljudem. To je smrtna kazen. Sv. Janez Pavel II. je glasno in odločno izjavil, da je moralno neustrezna in v kazenskih zadevah ni več potrebna. O tem stališču ni več mogoče razmišljati drugače. Danes odločno trdimo, da je »smrtna kazen nesprejemljiva« in Cerkev si vztrajno prizadeva, da bi bila odpravljena po vsem svetu.
267. Rad bi poudaril, da »si je nemogoče predstavljati, da bi danes države za obrambo človeških življenj pred napadalcem ne imele drugega sredstva, kot je smrtna kazen«. Posebno resne so tako imenovane zunajsodne ali zunajpravne usmrtitve, ki so »namerni poboji s strani nekaterih držav in njihovih agentov, pogosto predstavljeni kot spopadi s kriminalci ali kot nenamerne posledice razumne, potrebne in sorazmerne uporabe sile za uveljavitev prava«.
268. »Razlogov proti smrtni kazni je veliko in so dobro znani. Cerkev je nekatere od njih po pravici izpostavila. Na primer: možnost sodne napake in zlorabe te kazni s strani totalitarnih in diktatorskih režimov, saj lahko to uporabljajo kot sredstvo za zatiranje političnih oporečnikov ali za preganjanje verskih in kulturnih manjšin, vseh žrtev, ki po njihovi zakonodaji veljajo za ‚prestopnike‘. Zato so torej vsi kristjani in ljudje dobre volje poklicani, da se borijo za odpravo smrtne kazni, zakonite in nezakonite, v vseh njenih oblikah, pa tudi za izboljšanje razmer v zaporih, ki naj spoštujejo človeško dostojanstvo ljudi, prikrajšanih za svobodo. To velja tudi za dosmrtno zaporno kazen. (…) Dosmrtna ječa je prikrita smrtna kazen.«
269. Spomnimo se, da »niti ubijalec ne izgubi svojega osebnega dostojanstva in sam Bog je porok za to«. Odločna zavrnitev smrtne kazni kaže, v kolikšni meri je mogoče prepoznati neodtujljivo dostojanstvo vsakega človeka in priznati, da ima svoje mesto na tem svetu. Kajti, če tega ne odklonim najhujšim zločincem, ne bom odklonil nikomur, vsi bodo imeli možnost, da si ta planet delijo z menoj kljub vsemu, kar me lahko od njih loči.

 

PSMM – PAPEŽEV VIDEO

 

PAPEŽEVA SVETOVNA MREŽA MOLITVE (PSMM)

Leta 2015 se je Apostolat molitve preimenoval v Papeževo svetovno mrežo molitve (PSMM). Z novimi statuti to ni več apostolsko delo Družbe Jezusove, ampak je papeška ustanova, papež imenuje glavnega direktorja PSMM in MEG (Mladinsko evharistično gibanje – mladinska veja PSMM) s sedežem v Vatikanu, ki ga predlaga vrhovni predstojnik Družbe Jezusove. Sedanji mednarodni direktor je p. Frédéric Fornos DJ. Papež kot prvi pastir Cerkve pozna potrebe sveta in Cerkve, mnogi molivci za te potrebe pa so povezani v molitveni mreži.

Sredstva molitve v tiskovinah in na spletu

Poleg tiskovin je dostop do papeževih mesečnih namenov in razlag najhitrejši in najlažji po spletu www.popesprayer.net Na mesečnem enominutnem videu Papežev video oz. www.thepopevideo.org, v slovenščini dostopnem na Radiu Vatikan, TV Exodusu, You Tubu in www.jezuiti.si, papež sam predstavi molitveni namen za mesec, ki se je začel. V angleščini, španščini, italijanščini, francoščini, portugalščini, nemščini in kitajščini pa je trikrat na dan (zjutraj, popoldne in zvečer) dostopna kratka molitev v zvezi z mesečnim molitvenim namenom www.clicktopray.org.

Vsebina oz. duhovnost PSMM

Duhovnost PSMM je mogoče izraziti z enim stavkom Božje besede: »Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje« (Jn 3,16). Z Jezusovimi prikazovanji sv. Marjeti Mariji Alacoque v 17. stoletju se je Božja ljubezen posebej izrazila v pobožnosti in čaščenju Srca Jezusovega. To čaščenje, povezano z zadoščevanjem in posvetitvijo Srcu Jezusovemu ob prvih petkih, je mističnega izvora, AM pa ga povezuje z apostolskimi razsežnostmi molitve za svet in Cerkev. V tej perspektivi dandanes lahko prepoznamo tudi duhovnost Božjega usmiljenja.

Molitev darovanja ali izročitve

Molivec se vsak dan osebno daruje ali izroči Bogu s svojimi besedami ali z naslednjo molitvijo:

Bog, naš Oče, izročam ti svoj dan.

Izročam ti svoje molitve, misli, besede,

dejanja, radosti in bolečine

skupaj s srcem tvojega Sina Jezusa,

ki se v evharistiji vedno znova podarja

za odrešenje sveta.

Naj bo Sveti Duh, ki je vodil Jezusa,

danes moj vodnik in moja moč,

da bom mogel pričevati za tvojo ljubezen.

Z Marijo, materjo našega Gospoda in Cerkve,

prosim še posebej za namen,

ki ga za ta mesec predlaga Sveti oče.

Pot srca, pristop PSMM k Srcu Jezusovemu

Pot srca ima devet korakov ali stopenj.

1.    V začetku je bila Ljubezen.

2.    Človeško srce je nemirno in išče.

3.    V problematičnem svetu.

4.    Oče pošlje Sina, da bi nas odrešil.

5.    Jezus nas imenuje svoje prijatelje.

6.    Biti v Kristusu.

7.    Z njim darujemo svoje življenje.

8.    Poslanstvo sočutja do sveta.

9.    Svetovna mreža molitve v pozorni službi za potrebe človeštva.

P. Franc Kejžar DJ, Anja Valijev, Sergej Valijev, Primož Podobnik, slovenska ekipa PSMM