Molitveni namen svetega očeta za julij 2019

Splošni: CELOVITOST PRAVIČNOSTI
Da bi tisti, ki delijo pravico, pri tem ohranili svojo integriteto in da bi krivičnost, ki prevladuje v svetu, ne imela zadnje besede.

»Sodnike prosim, naj uresničujejo svojo poklicanost in svoje temeljno poslanstvo, ki je vzpostavljanje pravičnosti, brez katere ni reda, trajnostnega in celostnega razvoja ter še manj družbenega miru.«
Papež Frančišek se je srečal s sodniki in pravniki, ki so se udeležili vrha na temo boja proti trgovini z ljudmi in organiziranemu
kriminalu. Srečanje je potekalo v Vatikanu pod okriljem Papeške akademije za družbene znanosti.
Sveti oče je na začetku poudaril, da so trgovina z ljudmi ter nove oblike suženjstva (prisilno delo, prostitucija, trgovina z organi, trgovina z mamili, organizirani kriminal) resnični zločini proti človeštvu. Čeprav obstaja pregovor, da se Cerkev ne sme vmešavati v politiko, pa je papež poudaril, da se Cerkev mora vmešavati v t.i. »visoko« politiko ter spomnil na besede papeža Pavla VI., da je politika ena izmed najvišjih oblik ljubezni, dejavne ljubezni. »Cerkev je prav tako poklicana, da ostaja zvesta osebam, še posebej takrat, ko gre za situacije, ki zadevajo najbolj dramatične rane in trpljenje, ki vključujejo vrednote, etiko, družbene znanosti in vero.«
V nadaljevanju je papež Frančišek poudaril nenadomestljivo poslanstvo sodnikov v družbi, posebej sredi izzivov, ki jih prinašata »globalizacija ravnodušnosti« in težnja, da bi preko nezakonitih pritiskov izničili lik sodnika. »Prevzeti odgovornost za svojo poklicanost pomeni tudi čutiti se svobodnega in se za takšnega tudi opredeliti. Biti svobodni od pritiskov vlad; svobodni od privatnih ustanov in seveda svobodni od »struktur greha«, o katerih je govoril moj predhodnik sv. Janez Pavel II., še posebej svobodni od organiziranega kriminala. Vem, da ste deležni mnogih pritiskov in groženj; prav tako vem, da biti sodnik ali javni tožilec pomeni tvegati lastno življenje. Brez svobode pri opravljanju vašega dela se državna sodna oblast pokvari in povzroča pokvarjenost.«
Sveti oče je nato izrazil svoje veselje nad dejstvom, da je OZN soglasno odobrila nove cilje za trajnostni in celostni razvoj, posebej resolucijo 8.7, ki govori o sprejemu takojšnjih ukrepov za odpravo prisilnega dela, novih oblik sužnosti, trgovine z ljudmi, in otroškega dela najkasneje do leta 2025.
»Zato je potrebno ustvariti t.i. »zajeten val«, ki bo preplavil celotno družbo. Pogoj za to je, da se poleg verskih in družbenih voditeljev ter županov tudi sodniki v polnosti zavedajo tega izziva; da čutijo pomembnost svoje odgovornosti pred družbo, si podelijo izkušnje in primere dobre prakse ter delujejo skupaj. Pomembno je, da v občestvu, v skupnosti delujejo skupaj ter tako odprejo nove poti pravičnosti za pospeševanje človeškega dostojanstva, svobode, odgovornosti, sreče in miru.«
»Sodnike prosim, naj uresničujejo svojo poklicanost in svoje temeljno poslanstvo, ki je vzpostavljanje pravičnosti, brez katere ni reda, trajnostnega in celostnega razvoja ter še manj družbenega miru. Nedvomno je družbeno zlo, ki je v današnjem svetu zelo prisotno, korupcija na vseh ravneh. Ta oslabi katerokoli vlado, demokracijo in sodno delovanje. Vi, sodniki, imate dolžnost, da izvajate pravičnost. Posebej vas prosim, da posvetite posebno pozornost pravičnosti na področju trgovine z ljudmi. V soočanju z le-to in z organiziranim kriminalom vas prosim, da se varujete, da bi zapadli v mrežo korupcije.«
V nadaljevanju svojega nagovora je papež Frančišek sodnike in pravnike spomnil, da z izrazom »izvajati pravičnost« ne mislimo zgolj na kazen samo v sebi, ampak je bistveno, da bi ta pomagala pri prevzgoji, dala upanje za ponovno vključitev v družbo. »Kazen, ki je zaprta sama vase, ki ne da možnosti za upanje, je mučenje: ni kazen! S tem resno ponovno odločno potrdim tudi stališče Cerkve proti smrtni kazni.« Sveti oče je pri tem spomnil na besede iz okrožnice papeža Janeza Pavla II. Evangelij življenja, kjer je zapisano, da »niti ubijalec ne izgubi svojega osebnega dostojanstva in Bog sam je za to porok.« (CD 60,9) Dodal je, da če to velja za tiste, ki so odgovorni za zločine, še toliko bolj velja za žrtve, ki padejo v past novih lovcev na sužnje. »Žrtve, ki so pogosto izdane v najglobljem in najsvetejšem področju osebe, to je v ljubezni, ki jo želijo dati in prejeti … namesto tega pa jih prodajo na trgu prisilnega dela, prostitucije ali trgovine z organi.«

Nagovor sodnikom in pravnikom, ki so se udeležili vrha
na temo boja proti trgovini z ljudmi in organiziranemu kriminalu
Frančišek, 3. junij 2016