Molitveni namen svetega očeta za januar 2020

Da je potrebno moliti za svet in se z molitvijo pridružiti Božji ljubezni do ljudi, se zdi že kar samoumevno. Če smo s spletom povezani z dogajanji po svetu, je Papeževa svetovna mreža molitve (PSMM) lahko tak splet, ki ljudi in dogodke prinaša tudi pred Boga. Pobožnost Srca Jezusovega ob prvih petkih je v tradicionalno katoliški Sloveniji še vedno živa po župnijah, obogatili bi jo in razširili, če bi osebni in skupnostni posvetitvi Srcu Jezusovemu dodali apostolsko razsežnost, ki jo predstavljajo papeževi molitveni nameni za vsak mesec. K prvemu petku gotovo spada predstavitev papeževega namena za tekoči mesec in molitev po tem namenu.

Molitev darovanja ali posvetitve:
Molivec se vsak dan osebno daruje ali posveti Bogu s svojimi besedami ali z naslednjo molitvijo:
Bog, naš Oče, izročam ti svoj dan.
Izročam ti svoje molitve, misli, besede,
dejanja, radosti in bolečine
skupaj s srcem tvojega Sina Jezusa,
ki se v evharistiji vedno znova podarja
za odrešenje sveta.
Naj bo Sveti Duh, ki je vodil Jezusa,
danes moj vodnik in moja moč,
da bom mogel pričevati za tvojo ljubezen.
Z Marijo, materjo našega Gospoda in Cerkve,
prosim še posebej za namen,
ki ga za ta mesec predlaga Sveti oče.

Molitveni namen za evangelizacijo:
Prizadevanje za mir na svetu
Molímo, da bi si kristjani, pripadniki drugih verstev in ljudje dobre volje prizadevali za mir in pravičnost na svetu.


»Prišel je čas, da se verstva bolj zavzeto, z več poguma in drznosti ter brez pretvarjanja, posvetijo pomoči človeški družini, da bi zoreli v pripravljenosti za spravo, v drži upanja in iskanju konkretnih poti k miru.«

Bratstvo zagotovo izraža tudi mnogovrstnost in različnost, ki obstajata med brati, ki jih povezujeta ista narava in isto dostojanstvo. Izraz tega je verska pluralnost. V tem kontekstu pravilna drža ni ne prisiljena poenotenost ne spravno mešanje različnih virov (sinkretizem). Kar smo kot verniki poklicani storiti, je prizadevanje za enako dostojanstvo vseh, v imenu Usmiljenega, ki nas je ustvaril, in v imenu katerega je treba iskati sožitje nasprotij in bratstvo v različnosti. Rad bi potrdil stališče katoliške Cerkve: »Ne moremo klicati Boga kot Očeta vseh ljudi, če zavračamo bratsko držo do nekaterih, ki so tudi ustvarjeni po Božji podobi.«
Zastavljajo pa se nam različna vprašanja: Kako varovati enost človeške družine? Kako gojiti bratstvo, ki ni zgolj namišljeno, ampak je pristno? Kako naj prevlada vključevanje drugega nad izključevanjem v imenu lastne pripadnosti? Skratka, kako so lahko verstva poti bratstva in ne ločitvene pregrade?

Pri tem ni druge poti: ali bomo skupaj gradili prihodnost ali pa je ne bo. Še posebej verstva se ne smejo odpovedati nujni nalogi graditve mostov med narodi in kulturami. Prišel je čas, da se verstva bolj zavzeto, z več poguma in drznosti ter brez pretvarjanja, posvetijo pomoči človeški družini, da bi zoreli v pripravljenosti za spravo, v drži upanja in iskanju konkretnih poti k miru.

Medversksko srečanje
Apostolsksko potovanje papeža Frančiška
v Združene arabskske emirate
Frančišek
4. februarja 2019