Molitveni namen svetega očeta za april 2021

Molitev darovanja ali posvetitve:
Molivec se vsak dan osebno daruje ali posveti Bogu s svojimi besedami ali z naslednjo molitvijo:
Bog, naš Oče, izročam ti svoj dan.
Izročam ti svoje molitve, misli, besede,
dejanja, radosti in bolečine
skupaj s srcem tvojega Sina Jezusa,
ki se v evharistiji vedno znova podarja
za odrešenje sveta.
Naj bo Sveti Duh, ki je vodil Jezusa,
danes moj vodnik in moja moč,
da bom mogel pričevati za tvojo ljubezen.
Z Marijo, materjo našega Gospoda in Cerkve,
prosim še posebej za namen,
ki ga za ta mesec predlaga Sveti oče.

SPLOŠNI MOLITVENI NAMEN: Temeljne pravice
Molímo za tiste, ki izpostavljajo svoje življenje, ko se borijo za temeljne človekove pravice v diktaturah, v totalitarnih režimih in tudi v krizah demokracije.

 

Papeževo sporočilo mednarodni konferenci: »Človekove pravice v sodobnem svetu: pridobitve, opustitve, zanikanja.«
Frančišek
10. december 2018

»Potreba po pravičnosti in solidarnosti ima poseben pomen za nas kristjane, saj nas sam evangelij vabi, naj pogled povzdignemo k najmanjšim izmed naših bratov in sester, naj  sočustvujemo z njimi (prim. Mt 14,14) ter si konkretno prizadevamo lajšati njihovo trpljenje.«

Ob bolj podrobnem pogledu na našo sodobno družbo odkrivamo mnoga protislovja, ki nas vabijo, da se vprašamo, če je enako dostojanstvo vseh človeških bitij, ki je bilo slovesno razglašeno pred 70 leti, resnično priznano, spoštovano, zaščiteno in spodbujano v vsakršnih okoliščinah. Danes se v svetu še naprej nadaljujejo številne oblike krivice, ki jih spodbujajo omejevalni antropološki pogledi in ekonomski model, ki temelji na dobičku, ki izkorišča, uničuje in celo ubija človeka.[4] Medtem ko en del človeštva živi v izobilju, je osebno dostojanstvo drugega dela človeštva prezirano ali poteptano ter so njegove temeljne pravice zapostavljene ali kršene.
Ti pereči pojavi zadevajo nas vse. Kadar so namreč kršene temeljne pravice, kadar se daje prednost le nekaterim pravicam pred drugimi ali kadar so zagotovljene le določenim skupinam, tedaj se dogajajo velike krivice, ki povečujejo konflikte s težkimi posledicami – tako znotraj posameznih narodov, kakor tudi v odnosih med njimi.
Vsakdo je torej poklican, da glede na specifično nalogo, ki jo ima, pogumno in odločno prispeva k spoštovanju temeljnih pravic vsake osebe, posebej tistih »nevidnih«: mnogih, ki so lačni in žejni, nagi, bolni, tujci ali v ječi (prim. Mt 25,35-36), ki živijo na robu družbe ali so izključeni.
Potreba po pravičnosti in solidarnosti ima poseben pomen za nas kristjane, saj nas sam evangelij vabi, naj pogled povzdignemo k najmanjšim izmed naših bratov in sester, naj  sočustvujemo z njimi (prim. Mt 14,14) ter si konkretno prizadevamo lajšati njihovo trpljenje.
Ob tej priložnosti želim z žalostjo v srcu pozvati vse, ki imajo odgovornosti v različnih institucijah, naj postavijo človekove pravice v središče vseh področij delovanja, vključno s sodelovanjem pri razvoju, tudi kadar to pomeni iti proti toku.