Brigita Irska, opatinja

 

7.30:

++ družina SVETINA 

 

19.00:

++ Fani in Vinko JAVORŠEK

++ Janez, obl. in Otilija HAUPTMAN

+ Vlado TIVADAR, obl