Spreobrnitev apostola Pavla

 

7.30:

 

 

19.00:

+ Josip HORVAT, obl.

++ Julka MARINČEK in starši

++ družini MARIN in ŽGAJNER