Gregor Niški, škof, cerk.uč.

 

7.30:

 

 

19.00:

+ Anton Nikolaj KRAJNČIČ

+  Rudi WAGNER, obl.

+ Ana PEČNIK, 7. dan

+ Stanko REPŠE, obl.