Bazilij Veliki, škof, cerk.uč.

 

7.30:

++ Anton MACUR, starejši

 

19.00:

++ Štefanija in Andrej HORVATIČ

+ Mara BRATINA, obl.

v zahvalo za zdravje in blagoslov v družini