4. adventna nedelja 

 

6.30:

+ Marija ŽABJEK 

 

8.30:

za župljane 

+ Jakob MARGUČ, obl.

 

10.00:

+ Marija RADUHA

++ Anton, Klara in Mihael PETAK

 

11.00:

maša v Domu starejših občanov

 

11.30:

+ Franc KRISTAN

 

19.00:

+ Franc POLJŠAK