Lazar iz Betanije

 

7.30:

+ Valentin OCEPEK

 

19.00:

++ Frančiška SEVER, obl. in Ivan SEVER

++ družina SOBOČAN

+ Danica Popović (pogrebna)