Janez od Križa, duhovnik in cerkveni učitelj

 

7.30:

po namenu 

 

19.00:

+ Zinka TORKAR, 30. dan

++ Amalija in Loni DEJAK

++ Amanda in Rihard MAHKOVEC