Saba (Sava), opat in puščavnik

 

7.30:

+ Adolf 

 

19.00:

+ Anica ZUPANČIČ

++ oče in mama ter brat in sestra DOMJANIČ

++ Emilijan NEČEMAR, 7. dan