Andrej Dung-Lac, duhovnik in drugi vietnamski mučenci

 

7.30:

+ Leopold KOMAN, obl. 

 

19.00:

++ Ela in Stane BLATNIK

++ Jože GOLOB in Andrej BRECELJNIK