Leon Veliki, papež in cerkveni učitelj

 

7.30:

+ Pavla KAMERAJ 

 

19.00:

++ Andrej ERCE in starši ŠAFRANIČ
++ Rozalija BAČNIK in starši DOLMOVIČ
+ Stanko KOCJAN, obl.