Zaharija in Elizabeta, strarši Janeza Krstnika

 

7.30:

+ Urška ROZINA 

 

19.00:

+ Olga PUCIHAR

++ Franc in Jože DEMŠAR