Viktorin Ptujski, škof in mučenec

 

7.30:

++ starši TROP in GRADIŠAR 

 

19.00:

+ Andreja AMBROŽIČ-ULAGA

++ družina VELŠT