Terezija Jezusova (Avilska, Velika), devica in cerkvena učiteljica

 

7.30:

+ Franci ROZMAN, obl. 

 

19.00:

+ Terezija SELIŠKAR

+ Jurij STANOVNIK 

++ družina LADIHA