Frančišek Borgia, redovnik

 

7.30:

 

 

19.00:

++ Andrej PIRC, Frančiška HABJAN in Roman KLOPČIČ

+ Zinka ŠMID