Terezija Deteta Jezusa, devica in cerkvena učiteljica

 

7.30:

 

19.00:

+ Marija GOLOB

+ Ana SUŠJAN, obl.