Mihael, Gabriel in Rafael, nadangeli

 

7.30:

 

 

19.00:

+ Franc GLOBOČNIK, obl.

+ Franc BERLIČ

++ Jože, obl. in družina ŽUMER