Vaclav (Venčeslav), mučenec

 

7.30:

++ Marjan DVORAČEK in starši KOPAČ 

 

19.00:

+ Franc ŠIRCELJ, 30. dan

++ Poldka BABNIK in Jožefa PILIH