Januarij, škof in mučenec

 

7.30:

za naše dobrotnike 

 

19.00:

++ Marija in Franc RAJH ter hči Marija

++ družini GACAR in SMOLIČ