Marjeta, devica in mučenka

 

6.30:

++ starši TROP in GRADIŠAR 

 

8.30:

za župljane 

+ Anton TURK

 

10.00:

+ Franc CVEK, obl.

+ Ante GAŠPAR, obl. 

 

11.00:

maša v Domu starejših občanov

 

11.30:

 + Franc ZOREC

 

19.00:

+ Vida PAULUŠA