Avguštin, škof in cerkveni učitelj

 

7.30:

 

 

19.00:

+ Vilko BUKOVČAN, 30. dan

+ Marija BABNIK-PERPAR, obl.