Roza iz Lime, devica in redovnica

 

7.30:

+ p. Franc SVOLJŠAK 

 

19.00:

++ družina KNEZ