MARIJINO VNEBOZETJE – veliki šmaren

 

6.30:

++ Marija, Albina in Juliana ŠAFEC 

 

8.30:

++ Pepca IZGORŠEK, obl. 

 

10.00:

+ Zora-Marija ŽUGELJ 

 

11.30:

+ Daniela LAZAREVIČ, obl. 

 

17.00:

po namenu 

 

19.00:

+ Marija JENKO