Ivana Šantalska, vdova in redovnica

 

6.30:

++ starši KOROŠEC in BRINOVEC ter brata BRINOVEC 

 

8.30:

za župljane 

++ Marija, Janez, Alojz in družina SAMSA

 

10.00:

++ družini TOMŠIČ in KOPAČ 

 

11.00:

maša v Domu starejših občanov

 

11.30:

++ Marija, obl. in družina BUKOVEC 

 

19.00:

++ družina SEMIČ