Klara (Jasna), devica in redovna ustanoviteljica

 

7.30:

 

 

19.00:

++ Klara ŠKRJANEC in starši ŠTELCAR

+  Danijel MALIČ, obl.