Jezusova spremenitev na gori

 

7.30:

+ Andrej TROP 

 

19.00:

+ p. Stanko GROŠELJ