Janez M. Vianney, arški župnik

 

7.30:

 

 

19.00:

po namenu

++ družina REŠEK