Marta, Lazarjeva sestra

 

6.30:

+ Marija ŽABJEK 

 

8.30:

za župljane 

++ družina KOVAČEVIČ in družina MARDJONOVIČ

 

10.00:

++ Vinko KOŠIR in Franc PRAZNIK, obl. 

 

11.00:

maša v Domu starejših občanov

 

11.30:

 + Daniela LAZAREVIČ

 

19.00:

++ družina SEMIČ