Apolinarij, škof in mučenec

 

7.30:

 

 

19.00:

+ Slavko BUDJA, obl.

za družino