Srce Jezusovo

 

7.30:

v zadoščenje Srcu Jezusovemu 

 

19.00:

+ Marija POPOVIČ, obl.

++ družini MRVA in PLEŠKO

+ Franc ŽUGELJ, obl.