Sv. Barnaba, apostol

 

7.30:

Mariji v zahvalo 

 

19.00:

++ starši UMEK

+ Anton ROBIČ, starejši